09/05/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου
Πληροφορίες: ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Email: m.doulgeraki@dimoskarditsas.gov.gr, tmimaprasinou@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24415 54 198, 24415 54 212, 24410 76000
9/5/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7731

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της προμήθειας βιολογικών εχθρών για την προστασία του αστικού πρασίνου, για την Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 14/5/2018 ώρα 13.00μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω εργασία, μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, στο τηλ 24413-50739.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ