Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της προμήθειας βιολογικών εχθρών για την προστασία του αστικού πρασίνου, για την Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 14/5/2018 ώρα 13.00μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω εργασία, μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, στο τηλ 24413-50739.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ