22/11/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ποδηλατοστασίων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Προγραμματισμού
Πληροφορίες: ΤΖΕΛΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Email: ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50808
22/11/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 19543

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ποδηλατοστασίων» για την τοποθέτησή τους σε δύο δημοτικά σχολεία της πόλης της Καρδίτσας, για τη στάθμευση ποδηλάτων, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 636 €, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 14:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στην κα Ναταλία Τζέλλου, υπάλληλο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2441350808, για πληροφορίες για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα