Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ποδηλατοστασίων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ποδηλατοστασίων» για την τοποθέτησή τους σε δύο δημοτικά σχολεία της πόλης της Καρδίτσας, για τη στάθμευση ποδηλάτων, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 636 €, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 14:30

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, στην κα Ναταλία Τζέλλου, υπάλληλο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2441350808, για πληροφορίες για την παραπάνω προμήθεια.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ