20/04/2021
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου
Πληροφορίες:
Email: tmimaprasinou@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24415 54 212, 24410 76000
20/1/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6380

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της προμήθειας «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» έτους 2021 για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»)

το αργότερο έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.4.2021 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.τηλ:24413 50727, email:protokolo@dimoskarditsas.gov.gr

Επίσης σας ενημερώνουμε πως μαζί με το έντυπο της οικονομικής σας προσφοράς, θα πρέπει να προσκομίσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Όσα εξ’ αυτών δεν σας αφορούν παρακαλώ μην τα λαμβάνετε υπόψη.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Προκειμένου για οποιαδήποτε πληροφορία για την συγκεκριμένη ανάθεση, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, στο τηλέφωνο 24413-50854 & 24413-50739.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα