18/07/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Πληροφορίες: ΓΡΑΠΑΤΣΑ – ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Email: paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr, katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24415 54004, 24413 50797, 24415 54004
18/7/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12205

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 23/07/2018 και ώρα 10.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα Κατσαούνος – Σκούρα τηλ 24413-50799-97) ή στη δνση Π.Σ. (κ. Τζέλλου Ανδρονίκη τηλ. 24410-79159) για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα