Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες – προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 23/07/2018 και ώρα 10.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα Κατσαούνος – Σκούρα τηλ 24413-50799-97) ή στη δνση Π.Σ. (κ. Τζέλλου Ανδρονίκη τηλ. 24410-79159) για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ