02/07/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: zarra@dimoskarditsas.gov.gr, ds@dimoskarditsas.gov.gr, katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50784, 24413 50797, 24413 50799
2/7/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11270

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών που αφορούν την «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 04/07/2018 και ώρα13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 κ. Κατσαούνος Γιάννης & κ. Σκούρα Αικατερίνη,Σταυρούλα Ζάρρα ΤΗΛ. 24413-50796-797-799, 784), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά. Για την τελική κατακύρωση των υπηρεσιών θα απαιτηθεί η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα