Παράταση

Κοιμητήρια (Σχετικές διαδικασίες)

image_print

Αφορά περιπτώσεις ενταφιασμένων σε τάφο πενταετούς χρήσης για τους οποίους έχει παρέλθει η πενταετία από την ημερομηνία ταφής.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Συνημμένα έγγραφα