Μεταφορά οστών σε άλλο νεκροταφείο

Κοιμητήρια (Σχετικές διαδικασίες)

image_print

Απαιτείται αίτηση από τον συγγενή για την μεταφορά των οστών σε άλλο κοιμητήριο το οποίο θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία που αφορούν το κοιμητήριο (π.χ. ονομασία, περιοχή και Δήμος όπου ανήκει το κοιμητήριο), για να χορηγηθεί η Βεβαίωση μεταφοράς των οστών.

Συνημμένα έγγραφα