Στην Υπηρεσία μας γίνονται δεκτές αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης