Εισαγωγή σε κλινική και ίδρυμα χρ. παθήσεων ΕΟΠΥΥ

image_print

Η Υπηρεσία μας χορηγεί βεβαίωση κοινωνικής έρευνας για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του μη αυτοεξυπηρετούμενου ατόμου με σοβαρά προβλήματα υγείας και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς και την αναγκαιότητα εισαγωγής του ή την έγκριση παραμονής και φιλοξενίας του σε Κλινικές και Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΕΟΠΥΥ…

Συνημμένα έγγραφα