Άδεια τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης

image_print

Όταν ζητείται απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από είσοδο-έξοδο κτιρίου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Συνημμένα έγγραφα