10/11/2016

Πολεοδομική Ενημέρωση

image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ                                                   Καρδίτσα 10-11-2016
                                                                                                         Αριθ. Πρωτ Οικ. 4799
Ταχ. Δ/νση: Σαρανταπόρου 140
Τ.Κ: 431 00                                                                                        ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση»

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εγκ. 15/1992 συντάχθηκαν τα κάτωθι διαγράμματα εφαρμογής:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ