1

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία προσωπικού και της εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τα θέματα Αλλοδαπών (άδειες παραμονής κ.λ.π.)
  • Την εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου
  • Τη διαχείριση Αρχείων του Δήμου
  • Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας
  • Την διαχείριση θεμάτων παιδείας και Πολιτισμού όπως αυτά προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
  • Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών