ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

image_print
24413 50736, 694 514 6226theotheo5@yahoo.gr ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ/ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
► Το συντονισμό των δράσεων με τους συναρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις για την ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη του εθελοντισμού με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης
► Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας
► Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας
► Το συντονισμό των δράσεων για την στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες
► Τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου

Επίσης, ως εντεταλμένος σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου
Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των αδελφοποιήσεων)
Την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με την Αστική Καινοτομία και την παρακολούθηση νέων τεχνολογιών ευφυών πόλεων
Τον συντονισμό πολιτιστικών και εθελοντικών δράσεων των πολιτιστικών συλλόγων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας που συνδιοργανώνονται από κοινού με την Ενεργειακή Κάμπου Δήμου Καρδίτσας