ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τη ρύθμιση ζητημάτων Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

Τη ρύθμιση ζητημάτων Εθελοντισμού σε συνεργασία με την αρμόδια αντιδήμαρχο

Τη ρύθμιση ζητημάτων Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την αρμόδια αντιδήμαρχο