ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Τη ρύθμιση ζητημάτων Προγραμματισμού σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

Την εποπτεία και το συντονισμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων