ΜΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

image_print
g.mattas@dimoskarditsas.gov.gr ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
► Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου
► Τη λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
► Το σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων
► Την καταγραφή, σχεδιασμό και επιμέλεια των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία φακέλων έργων κ.α.)
► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδομίας
► Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης
► Την έκδοση οικοδομικών αδειών
► Τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών
► Την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων
► Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής
► Την παραχώρηση Δημοτικών οικοπέδων
► Τις βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής
► Να λαμβάνει γνώση των υποδείξεων και να υπογράφει τα βιβλία των Τεχνικών Ασφαλείας του Δήμου Καρδίτσας, ως εργοδότης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 Ν. 1568/1985

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης