1

ΜΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Το συντονισμό, επίβλεψη και παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν στο Δήμο Καρδίτσας και ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.