ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

image_print
24413 50757koufopoulosdim68@gmail.com ΑΝΤ/ΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης