ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

image_print
24413 50757koufopoulosdim68@gmail.com ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Οικονομίας και Προγραμματισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
► Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Τοπικής Ανάπτυξης που αφορούν στον αγροτικό τομέα
► Το σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου καθώς και την εποπτεία ενημέρωσής του (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων)
► Τη λειτουργία του προγράμματος “Διαύγεια”
► Τη λειτουργία της εφαρμογής “My Karditsa app – Δήμος Καρδίτσας”
► Την ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες Τ.Π.Ε.
► Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης