1

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
  • Το σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου  καθώς και την εποπτεία ενημέρωσής του (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων)
  • Τη λειτουργία του προγράμματος “Διαύγεια”
  • Τη λειτουργία της εφαρμογής “My Karditsa app- Δήμος Καρδίτσας”
  • Tην ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ
  • Tον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη
  • Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας