ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24413 50734g.goulas@dimoskarditsas.gov.gr ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: