ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

image_print
24413 50734telisspanias@dimoskarditsas.gov.gr

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης