ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

image_print
24413 50732telisspanias@dimoskarditsas.gov.gr ΑΝΤ/ΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών
► Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου
► Τα θέματα Αλλοδαπών (άδειες παραμονής κ.λ.π.)
► Την εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου
► Τη διαχείριση Αρχείων του Δήμου
► Την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας
► Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας
► Την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και υγείας

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης