Χρήσιμες Συμβουλές

image_print

Άρθρο του Σωτήρη Αντωνίου, πρώην Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος

Για Πράσινους Κάδους

Για Μπλε Κάδους

Δεν αφήνουμε στα πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα υλικά οικοδομών και δεν εγκαταλείπουμε το όχημά μας στο οδόστρωμα, σε δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο ή ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πριν επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Γενικά

Η εναλλακτική διαχείριση και άλλων υλικών, όπως τα οικιακά οργανικά υπολείμματα, είναι στα άμεσα σχέδια του Δήμου.

Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου και να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή.
Η καθαριότητα είναι ΚΑΙ δική μου υπόθεση.

Η μη τήρηση των παραπάνω συμβουλών προσβάλλει όλους μας και έχει ως συνέπεια τα σχετικά πρόστιμα από τον κανονισμό καθαριότητας.