Χρήσιμες Συμβουλές

Άρθρο του Σωτήρη Αντωνίου, πρώην Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος

Για Πράσινους Κάδους

 • Συσκευάζουμε τα απορρίμματα σε πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες δένουμε καλά.
 • Τοποθετούμε τις σακούλες μέσα στους πράσινους κάδους αποκομιδής και όχι έξω απ’ αυτούς.

Για Μπλε Κάδους

 • Ρίχνουμε στους μπλε κάδους μόνο ανακυκλώσιμα υλικά (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά, πλαστικά)
 • Τοποθετούμε τα χαρτοκιβώτια μέσα στους κάδους και αφού πρώτα τα συμπιέσουμε, για να μειωθεί ο όγκος τους.
 • Πετάμε τα σκουπίδια, τα χαρτάκια, τα αποτσίγαρα ή άλλα μικροαντικείμενα στα ειδικά καλάθια ή στους κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος και όχι στους δρόμους, στους κοινόχρηστους ή στους δημόσιους χώρους.
 • Δεν πετάμε τα σκουπίδια μας σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, πάρκα, άλση κ.λ.π.
 • Διατηρούμε καθαρούς και κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών μας.
 • Περιφράζουμε τα οικόπεδά μας και τα διατηρούμε πάντοτε καθαρά από σκουπίδια.
 • Εφοδιαζόμαστε με κατάλληλη συσκευή- συλλέκτη περιττωμάτων και δεν αφήνουμε τις ακαθαρσίες από τα κατοικίδιά μας στο δρόμο, στα πάρκα, στις πλατείες ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Δεν αφήνουμε στα πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα υλικά οικοδομών και δεν εγκαταλείπουμε το όχημά μας στο οδόστρωμα, σε δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο ή ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πριν επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Γενικά

 • Δεν εμποδίζουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη στάθμευση των αυτοκινήτων μας μπροστά στους κάδους απορριμμάτων, σε δρόμους στενούς και σε διασταυρώσεις.
 • Δεν μετακινούμε τους κάδους από την καθορισμένη θέση που είναι τοποθετημένοι.
 • Δεν βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα κ.λ.π.) ή κηπευτικά απορρίμματα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους, πριν επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • Μετά από συνεννόηση, βγάζουμε τα ογκώδη αντικείμενα σε χώρους που δεν εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και οχημάτων και δεν δυσχεραίνεται η αποκομιδή τους.
 • Προϊόντα κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη κ.λ.π.) τα συσκευάζουμε σε πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες, καλά δεμένες.
 • Συμμετέχουμε σε προγράμματα ανακύκλωσης: Συσκευασιών – φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίες) – Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – ελαστικών.

Η εναλλακτική διαχείριση και άλλων υλικών, όπως τα οικιακά οργανικά υπολείμματα, είναι στα άμεσα σχέδια του Δήμου.

Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου και να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή.
Η καθαριότητα είναι ΚΑΙ δική μου υπόθεση.

Η μη τήρηση των παραπάνω συμβουλών προσβάλλει όλους μας και έχει ως συνέπεια τα σχετικά πρόστιμα από τον κανονισμό καθαριότητας.