29/03/2016
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                           Αρ. Πρωτ. 5043
Καρδίτσα, 29/04/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου από το Δήμο Καρδίτσας

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Καρδίτσας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Καραΐσκάκη, στη διασταύρωση με την οδό Βασιαρδάνη, μπροστά από το εστιατόριο Έλατος.

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

3. Η ανωτέρω θέση του περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους 40,00 €/τ.μ. ετησίως, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.

Η θέση θα παραχωρηθεί στους δικαιούχους με μόνο το εισοδηματικό κριτήριο. Αν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι έχουν το ίδιο χαμηλότερο εισόδημα, τότε μεταξύ τους θα γίνει κλήρωση από το Δήμο.

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στον κο Ράϊκο Απόστολο (2441350884), από 01/04/2016 μέχρι 15/04/2016 τα εξής δικαιολογητικά:

Άτομα με Αναπηρία,

Πολύτεκνοι

Πολεμιστές Κύπρου

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ