Κομβικό Σημείο Επαφής Δήμου Καρδίτσας (ΚΟ.Σ.Ε.)

image_print

Το “Κομβικό Σημείο Επαφής Δήμου Καρδίτσας” (ΚΟ.Σ.Ε.) είναι μια διαρκής συντονιστική επιτροπή που ορίστηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας 118/2011, στα πλαίσια της ανάπτυξης και λειτουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π), η οποία ορίστηκε σύμφωνα με τον Ν3882/10 στον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2007/2/ΕΚ INSPIRE. Το ΚΟ.Σ.Ε. είναι εντεταλμένο για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του νόμου Ν3882/10 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί.

Ειδικότερα το έργο του ΚΟ.Σ.Ε. Δήμου Καρδίτσας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοτικό κτίριο Αρτεσιανού 1 – 431 31 – Καρδίτσα
Τηλέφωνα: 24413 50700, 2413 50777
Ηλεκτρονική διεύθυνση: mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr
Υπεύθυνος: Μαυραντζάς Θωμάς – ΠΕ11 Πληροφορικής

Σχετικά έγγραφα