Έργο βελτίωσης και συντήρησης υποδομών στην Δ.Ε. Κάμπου

15/01/2014
image_print

Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης δημοτικών υποδομών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου ξεκινούν το προσεχές διάστημα.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός υπέγραψε την Τετάρτη 15/1 τη σύμβαση του σχετικού έργου με τον ανάδοχο, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Φιλ. Κωτούλα και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Β. Ελευθερίου.

Η μέλετη του έργου, – ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 100.325,13 € και οι πιστώσεις για την εκτέλεσή του προέρχονται από τη ΣΑΤΑ- συντάχθηκε από την Δ/νση Έργων και Μελετών κατ' εντολήν του Δημάρχου και αφορά εργασίες συντήρησης των υποδομών των κοινοχρήστων χώρων στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου. Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν:

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης μικροεπισκευές και συντηρήσεις.