Έργο βελτίωσης και συντήρησης υποδομών στην Δ.Ε. Κάμπου

Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης δημοτικών υποδομών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου ξεκινούν το προσεχές διάστημα.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων. Παπαλός υπέγραψε την Τετάρτη 15/1 τη σύμβαση του σχετικού έργου με τον ανάδοχο, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Φιλ. Κωτούλα και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Β. Ελευθερίου.

Η μέλετη του έργου, – ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 100.325,13 € και οι πιστώσεις για την εκτέλεσή του προέρχονται από τη ΣΑΤΑ- συντάχθηκε από την Δ/νση Έργων και Μελετών κατ' εντολήν του Δημάρχου και αφορά εργασίες συντήρησης των υποδομών των κοινοχρήστων χώρων στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου. Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν:

 • Στην Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων:
  Αποπεράτωση των πεζοδρομίων με πλακόστρωση και επισκευή κρασπέδων σε μήκος 100 μ., καθώς και σύνδεση φωτιστικών.
 • Στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου:
  Αποπεράτωση φωτισμού πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.
 • Στην Τ.Κ. Μέλισσας:
  Πλακόστρωση πλατείας.
 • Στην Τ.Κ. Μυρίνης:
  Κατασκευή 6 στάσεων λεωφορείου και κατασκευή 2 διαβάσεων με φρεάτια υδροσυλλογής
 • Στην Τ.Κ. Πτελοπούλας:
  Αποπεράτωση δρόμου εντός του οικισμού, μήκους 100μ.,και ειδικότερα εκσκαφή, κατασκευή επιχώματος 30 εκ. δύο στρώσεις 3Α και ασφαλτοτάπητα.
 • Στην Τ.Κ. Προδρόμου:
  Κατασκευή συντριβανιού, στην πλατεία και ειδικότερα φωτισμός- υδραυλική εγκατάσταση και συντήρηση υπάρχουσας κατασκευής
 • Στην Τ.Κ. Σταυρού:
  Αντικατάσταση φωτιστικών σε κοινοχρήστους χώρους.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης μικροεπισκευές και συντηρήσεις.