22/08/2016

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

image_print

Το παρόν Εγχειρίδιο περιγράφει συνοπτικά το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας που εφαρμόζεται στο Δήμο Καρδίτσας και στις αρμόδιες Διευθύνσεις του.

Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας έχει αναπτυχθεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των κριτηρίων της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων.

Η Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας έχει σκοπό τη δημιουργία υποδομών στον Οργανισμό έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο διεθνή ανταγωνισμό και στις απαιτήσεις των πολιτών για βελτίωση του επιπέδου ζωής.

Το Σύστημα εφαρμόζεται για όλα τα έργα (τεχνικά έργα, τεχνικές μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες) που υλοποιεί ο Δήμος Καρδίτσα.

Στο εγχειρίδιο του Συστήματος, βάσει των απαιτήσεων της Εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ551 για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες διαδικασιών:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΔΔΕ