08/12/2023
image_print

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας, διακηρύσσει ότι :

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, θα διεξαχθεί 2η επαναληπτική φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων της κοινότητας Ρούσσου και ενός (1) αγροτεμαχίου της κοινότητας Καρδιτσομαγούλας, της Δ.Ε. Καρδίτσας για πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους.

Σχετικά έγγραφα