Αποφάσεις

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΥΡΙΝΗΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΕΗ-ΤΦΧ 24/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19570 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΕΗ-Ω8Π 24/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19542 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ” και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΕΗ-743 24/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19541 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ” και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΕΗ-ΛΑ2 24/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19540 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΕΗ-ΓΜ9 24/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19512 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-1Β
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΛΕΒ-ΨΥ5 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1Β ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-1Α
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΛΕΒ-ΕΞΑ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1Α ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-250
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΛΕΒ-6Υ8 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 420/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και Diesel κίνησης για λοιπές ανάγκες σε μπιτόνια.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡΥΝ-ΞΦΦ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 222 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου Καρδίτσας, έτους 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΕΗ-ΣΞ2 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19327 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου 'Συντήρηση υποδομών και κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Κάμπου”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΕΗ-4ΦΕ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19147 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡΥΝ-Χ1Κ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 262 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση της υπ' αριθμ. 98/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΚ που αφορά στη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΕΗ-Η2Χ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19408 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡΥΕ-ΨΞΛ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1929 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στην πόλη της Καρδίτσας”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΕΗ-Χ19 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19366 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α289
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΛΕΒ-Η92 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2708 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 44/2013 της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΛΝ9-ΡΡ7 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 183 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-236
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΛΕΒ-ΥΗ6 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 419/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2013 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΕΗ-229 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 19368 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-235
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΛΕΒ-ΚΩΣ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 418/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.103 6.104 6.105 6.106 6.107 6.606