Αποφάσεις

Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31-12-2011
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚ8Ρ-Μ4Υ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6672
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚΟ3-ΒΟΦ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΡΥΕ-ΣΙΥ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3693 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΡΥΕ-ΚΦΙ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3697 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚ8Ρ-0ΞΦ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΡΥΕ-ΚΒΛ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3684 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚ8Ρ-5Β5 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 18ΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚΟ3-Κ2Θ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2081 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6472
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚΟ3-Α6Δ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς διαφόρων εμπορευμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΡΥΕ-ΟΑΩ 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3694 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για προμήθεια και αντικατάσταση μετρητών δεξαμενής
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚ8Ρ-2Κ2 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 6-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Προμήθεια και αντικατάσταση μετρητών δεξαμενής
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: Β4ΣΛΟΚ8Ρ-356 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΓΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡΥΕ-Κ75 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3681 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μελανοταινιών για Lexmark 2380 plus για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡΥΕ-ΝΙ9 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3679 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή της απαίτησης επιταγής κατά του Δ.Ο.Π.Α.Κ., υπαλλήλων του Ωδείου του Δ.Ο.Π.Α.Κ.”
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΚΟ3-ΠΛΟ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2175 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 00-6492 "ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ"
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΚΟ3-061 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2158 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡΥΕ-ΞΝΡ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3670 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡΥΕ-ΨΜΡ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3680 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χερουλιού πόρτας για το όχημα της Υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48833.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡΥΕ-ΔΚΙ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3676 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης περί αιτήσεως «Ρίζου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη».
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡΥΝ-ΩΦΩ 16/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 447 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.103 6.104 6.105 6.106 6.107 6.462