Παλιό Γυμνάσιο

image_print

Πρόκειται για το μοναδικό δημόσιο κτήριο που κατασκευάστηκε στην εικοσαετία 1881-1900 στην πόλη.

Κτίστηκε το 1889 στα θεμέλια του οθωμανικού νοσοκομείου, στην περιοχή «τσαρσί τζαμί», άλλοτε οθωμανικό κέντρο της Καρδίτσας. Αποτελείται από λιθόκτιστο ημιυπόγειο και τουβλόκτιστο όροφο. Η όψη του είναι λιτή, νεοκλασικού χαρακτήρα, με κόγχες εκατέρωθεν της εισόδου και μεγάλα ορθογώνια παράθυρα. Η ανατολική πτέρυγα με τους έξεργους γωνιόλιθους και το διπλό κλιμακοστάσιο της εισόδου με την αψιδωτή επίστεψη προστέθηκαν στη δεκαετία του ’30.

Από τη μεταστέγαση του γυμνασίου σε νέο κτήριο το 1962, και ως τα τέλη της δεκαετίας του ’70 το κτήριο λειτούργησε ως γυμνάσιο θηλέων. Από τότε στεγάζει το 14ο δημοτικό σχολείο και το εσπερινό γυμνάσιο.

Το Γυμνάσιο συνδέθηκε με σημαντικές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, όπως ο Ν. Πλαστήρας, ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ο Απ. Κουτσοκώστας, ο Δ. Γιολδάσης, ο Γ. Βαλταδώρος κ.ά.

Πηγή: Φ. Λέκκα, Πολιτιστικός οδηγός δήμου Καρδίτσας, ΔΕΤΑΚ & Μουσείο Πόλης Δήμου Καρδίτσας, 2008