Παλιά Ηλεκτρική

image_print

Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα βιομηχανικά κτήρια στην πόλη. Χτίστηκε το 1910, απέναντι από τη δημοτική αγορά (το αρχικό κτήριο είχε αρχίσει να οικοδομείται το 1904), ενισχύοντας έναν σημαντικό αστικό πόλο στον αντίποδα της κεντρικής πλατείας.

Το συγκρότημα του εργοστασίου αποτελείται από δύο ορθογώνια κτήρια, με παράθυρα πλαισιωμένα από συμπαγή τούβλα, αετωματική επίστεψη με κυκλικό φεγγίτη και δίρριχτες σκεπές. Το ισόγειο λιθόκτιστο κτήριο στέγαζε το μηχανοστάσιο και το διώροφο, τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις και την κατοικία του διευθυντή. Τα γραφεία στεγάζονταν σε παρακείμενο χαμηλό κτίσμα.
Τον ηλεκτροφωτισμό της Καρδίτσας είχε αναλάβει με πεντηκονταετές συμβόλαιο ο γνωστός βιομήχανος του Βόλου Μελέτιος Σταματόπουλος. Το εργοστάσιο λειτούργησε ως το 1957 και από το 1965 περιήλθε στο Δήμο Καρδίτσας.

Οι προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών να αναστυλωθεί προκειμένου να αξιοποιηθεί για πολιτιστικούς σκοπούς δεν έφεραν δυστυχώς αποτέλεσμα.

Πηγή: Φ. Λέκκα, Πολιτιστικός οδηγός δήμου Καρδίτσας, ΔΕΤΑΚ & Μουσείο Πόλης Δήμου Καρδίτσας, 2008