Μητροπολιτικός ναός Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης

image_print

Bρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στο άλλοτε Βαρούσι.

Ο μεγαλοπρεπής ναός, στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδή με τρούλο, αντικατέστησε πασσαλόπηκτο κτίσμα της ύστερης Τουρκοκρατίας. Η ανέγερσή του άρχισε το 1887 και ολοκληρώθηκε, μετά από πολλές περιπέτειες, το 1911.

Οι εικόνες του μαρμάρινου τέμπλου φιλοτεχνήθηκαν από τους Ν. Δόντα, Ι. Πούλακα και Ιω. Μαυρόπουλο. Ο τρούλος αγιογραφήθηκε από τον Ν. Δόντα στο μεσοπόλεμο, επί μητροπολίτη Ιεζεκιήλ. Την ίδια εποχή διακοσμήθηκαν οι εσωτερικές επιφάνειες από τον Ν. Ιωάννου και ο ναός απέκτησε πολυτελή προσκυνητάρια, καμπάνες και ρολόι – το πρώτο δημόσιο της πόλης – από το εξωτερικό, και τέσσερα παρεκκλήσια.

Οι οκτώ μεγάλες συνθέσεις στις κεραίες του σταυρού και το ψηφιδωτό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο υπέρθυρο είναι έργα του Δ. Γιολδάση (1947-1950).

Ο περίβολος του ναού διαμορφώθηκε σε ιστορικό πάρκο.

Πηγή: Φ. Λέκκα, Πολιτιστικός οδηγός δήμου Καρδίτσας, ΔΕΤΑΚ & Μουσείο Πόλης Δήμου Καρδίτσας, 2008