Καμινάδα κεραμοποιείου Οικονόμου

image_print

Πίσω από το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής σώζεται η καμινάδα του τουβλοκεραμοποιείου των Αφών Οικονόμου.

Ιδρύθηκε στις αρχές του Μεσοπολέμου και ήταν το μοναδικό πετρελαιοκίνητο που λειτούργησε προπολεμικά στην πόλη.

Η οκτάγωνη καμινάδα του, ύψους 19μ., ανάγεται στην φάση ριζικής ανακαίνισης του εργοστασίου, το 1927. Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την ευρεσιτεχνία των πεντάτρυπων οπτόπλινθων που παρήγαγε.

Πηγή: Φ. Λέκκα, Πολιτιστικός οδηγός δήμου Καρδίτσας, ΔΕΤΑΚ & Μουσείο Πόλης Δήμου Καρδίτσας, 2008