19/10/2015
image_print

TEBA-FEAD

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                       Καρδίτσα, 19-10-2015
                                                                                                                                   Αριθ. πρωτ: 21991
Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 431 00
Πληρ.: Β. Ανυφαντής, κα Ε. Ευαγγελίδου
Τηλ.: 2441350775, 2441354713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο το Δήμο Καρδίτσας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΒΥΣ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA / FEAD)»,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

σε όσους δυνητικά ωφελούμενους υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα, ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν.

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται Πίνακας Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Καρδίτσας με κατάλογο των υποβληθεισών αιτήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης και την ένδειξη «εγκεκριμένη − απορριφθείσα», από τον οποίο οι αιτούντες μπορούν να πληροφορηθούν καταρχήν την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι ενημερώνονται επίσης από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της Web-Eφαρμογής της προσαρτημένης στην ιστοσελίδα www.idika.org.gr/teba , όπου έχουν τη δυνατότητα να μπουν με τους κωδικούς TAXIS, καθώς επίσης και με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

Πολίτες που έχουν υποβάλει αιτήσεις μέσω υπαλλήλου Δήμου/Εταίρου μπορούν να πληροφορηθούν την κατάσταση της αίτησής τους και ΟΙ ΙΔΙΟΙ, αφού συνδεθούν στο σύστημα με όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης TAXIS (ΓΓΠΣ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στα Σημεία Πληροφόρησης και Υποβολής Ενστάσεων των Εταίρων όπου υπέβαλλαν την αρχική τους Αίτηση και να εκτυπώνουν το αυτοματοποιημένο, εγκριτικό ή απορριπτικό, μήνυμα που θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τον συγκεκριμένο λόγο απόρριψης της αίτησής τους.

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης απόρριψης, μετά την ενημέρωση του ότι απορρίφθηκε η Αίτησή του.

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί μόνον επί του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης ο οποίος αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δυνητικά ωφελούμενου. Η υποβολή γίνεται γραπτώς στον φορέα εξυπηρέτησης του δυνητικά ωφελούμενου.

Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Στα πλαίσια αυτά,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, οι οποίοι υπέβαλαν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ, να ενημερωθούν για την αποδοχή ή απόρριψη, καθώς και για τους λόγους τυχόν απόρριψης της αίτησής τους, με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω και στα Σημεία Πληροφόρησης και Υποβολής Ενστάσεων που αναφέρονται παρακάτω.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής τους μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παρούσας δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τρίτη 20-10-2015 έως και τη Δευτέρα 26-10-2015.

Η ένσταση κατατίθεται εντύπως στα Σημεία Πληροφόρησης και Ενστάσεων των Εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Ο ενιστάμενος παραλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασης. Τα Σημεία Πληροφόρησης και Ενστάσεων απλά παραλαμβάνουν ενστάσεις και οι αρμόδιοι παραλαβής δεν προβαίνουν σε καμιά αξιολογική κρίση επ’ αυτών, ούτε αποτελούν μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδια: κα Ευαγγελίδου
Τηλέφωνο: 2441354713, 2441354719
e-mail pronoia@dimoskarditsas.gov.gr
Δικτυακός τόπος dimoskarditsas.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Δικτυακός τόπος www.sofades.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδια: Θεοδώρα Μπλουγουρά
Τηλέφωνο 2444350149
Δ/νση Παπακυρίτση 4, Παλαμάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.):

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος Κων. Ποζιός
Τηλέφωνο 2445043446
e-mail dikedim@mouzaki.gr
Δικτυακός τόπος www.mouzaki.gr

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνα 2441352210, 2441352212, 2441352705
Δικτυακός τόπος www.plastiras-ota.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνα 2445350404, 2445350405, 2445350407
Δικτυακός τόπος www.dimosargitheas.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνα 2441101485 και 6945146226
email: triteknoi_karditsa@yahoo.gr

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους ότι δεν επιτρέπεται η δημόσια ανακοίνωση των ονομάτων των Ωφελουμένων (εγκριθεισών και απορριπτικών αιτήσεων).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ:
Πίνακας Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Καρδίτσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ