Αποτελέσματα αιτήσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ι «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΒΥΣ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA / FEAD)»

TEBA-FEAD

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                       Καρδίτσα, 19-10-2015
                                                                                                                                   Αριθ. πρωτ: 21991
Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 431 00
Πληρ.: Β. Ανυφαντής, κα Ε. Ευαγγελίδου
Τηλ.: 2441350775, 2441354713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο το Δήμο Καρδίτσας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΒΥΣ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA / FEAD)»,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

σε όσους δυνητικά ωφελούμενους υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα, ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν.

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται Πίνακας Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Καρδίτσας με κατάλογο των υποβληθεισών αιτήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης και την ένδειξη «εγκεκριμένη − απορριφθείσα», από τον οποίο οι αιτούντες μπορούν να πληροφορηθούν καταρχήν την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι ενημερώνονται επίσης από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της Web-Eφαρμογής της προσαρτημένης στην ιστοσελίδα www.idika.org.gr/teba , όπου έχουν τη δυνατότητα να μπουν με τους κωδικούς TAXIS, καθώς επίσης και με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

Πολίτες που έχουν υποβάλει αιτήσεις μέσω υπαλλήλου Δήμου/Εταίρου μπορούν να πληροφορηθούν την κατάσταση της αίτησής τους και ΟΙ ΙΔΙΟΙ, αφού συνδεθούν στο σύστημα με όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης TAXIS (ΓΓΠΣ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στα Σημεία Πληροφόρησης και Υποβολής Ενστάσεων των Εταίρων όπου υπέβαλλαν την αρχική τους Αίτηση και να εκτυπώνουν το αυτοματοποιημένο, εγκριτικό ή απορριπτικό, μήνυμα που θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τον συγκεκριμένο λόγο απόρριψης της αίτησής τους.

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης απόρριψης, μετά την ενημέρωση του ότι απορρίφθηκε η Αίτησή του.

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί μόνον επί του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης ο οποίος αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δυνητικά ωφελούμενου. Η υποβολή γίνεται γραπτώς στον φορέα εξυπηρέτησης του δυνητικά ωφελούμενου.

Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Στα πλαίσια αυτά,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, οι οποίοι υπέβαλαν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ, να ενημερωθούν για την αποδοχή ή απόρριψη, καθώς και για τους λόγους τυχόν απόρριψης της αίτησής τους, με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω και στα Σημεία Πληροφόρησης και Υποβολής Ενστάσεων που αναφέρονται παρακάτω.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής τους μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παρούσας δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τρίτη 20-10-2015 έως και τη Δευτέρα 26-10-2015.

Η ένσταση κατατίθεται εντύπως στα Σημεία Πληροφόρησης και Ενστάσεων των Εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Ο ενιστάμενος παραλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασης. Τα Σημεία Πληροφόρησης και Ενστάσεων απλά παραλαμβάνουν ενστάσεις και οι αρμόδιοι παραλαβής δεν προβαίνουν σε καμιά αξιολογική κρίση επ’ αυτών, ούτε αποτελούν μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

 • Δ/νση: Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών Δήμου Καρδίτσας, Πλαστήρα 62 (3ος όροφος), Καρδίτσα. Αρμόδιοι: Ελένη Κομπούρα, Αικατερίνη Σκούρα
 • Ημέρες: Εργάσιμες Καθημερινά Ώρες: 9 πμ – 2 μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδια: κα Ευαγγελίδου
Τηλέφωνο: 2441354713, 2441354719
e-mail pronoia@dimoskarditsas.gov.gr
Δικτυακός τόπος dimoskarditsas.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ:

 • Δ/νση: Κέντρο Στήριξης Ρομά, Αθηνών 10, Σοφάδες. Αρμόδια: Όλγα Γκουζιώτη, 2443022400, e-mail: iak@sofades.gr
 • Δ/νση: ΚΑΠΗ Σοφάδων, 2ος όροφος, Σοφάδες. Αρμόδια: Μαρία Τσιτόγλου, 2443353308
 • Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Ματαράγκας, Ματαράγκα. Αρμόδιος: Κων/νος Κατσάνος, 2443353715, kostaskatsanos@hotmail.com
 • Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Λεονταρίου, Λεοντάρι. Αρμόδιος: Παναγ. Σακελλαρίου, 2443353922
 • Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Κέδρου, Κέδρος. Αρμόδιος: Θεολόγος Τουτουντζόγλου, 2443353614
 • Ημέρες: Εργάσιμες Καθημερινά Ώρες: Πρωινές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Δικτυακός τόπος www.sofades.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ:

 • Δ/νση: Δημαρχείο Παλαμά, Β. Παπακυρίτση 4, 2ος όροφος, Γραφεία ΔΗΚΕΠΑ, Παλαμάς. Αρμόδια: Θεοδώρα Μπλουγουρά
 • Ημέρες: Εργάσιμες Καθημερινά Ώρες: Πρωινές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδια: Θεοδώρα Μπλουγουρά
Τηλέφωνο 2444350149
Δ/νση Παπακυρίτση 4, Παλαμάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.):

 • Δ/νση Αγίας Σωτήρας 1, Μουζάκι, Αρμόδιος: Ποζιός Κων/νος, Ευθυμίου Βαρβάρα
 • Δ/νση Περιφερειακό Ιατρείο, Αγναντερό, Αρμόδιος: Κουτσιανού Χιονάτη, Καλλιάρα Μαρία,
 • Δ/νση Πρώην Δημαρχείο Ιθώμης, Φανάρι, Αρμόδιος: Σοφογιάννης Δημήτριος,Μισδανίτη Αφροδίτη
 • Ημέρες: Εργάσιμες Καθημερινά – Ώρες: 10:00 -13:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αρμόδιος Κων. Ποζιός
Τηλέφωνο 2445043446
e-mail dikedim@mouzaki.gr
Δικτυακός τόπος www.mouzaki.gr

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ:

 • Δ/νση: Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα, Μορφοβούνι.
 • Δ/νση: Δημοτικό κατάστημα, Καλύβια Πεζούλας.
 • Αρμόδιοι: Λουκία Χατζή, Νατάσα Αδάμου
 • Ημέρες: Εργάσιμες Καθημερινά Ώρες: Πρωινές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνα 2441352210, 2441352212, 2441352705
Δικτυακός τόπος www.plastiras-ota.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ:

 • Δ/νση: Δημαρχείο Αργιθέας- Ανθηρό / Δημοτικά καταστήματα Πετρίλου & Βραγκιανών. Αρμόδιοι: Νικόλαος Σακκάς, Κων/νος Καϊμακάμης, Αθανάσιος Πινακούλας.
 • Ημέρες: Εργάσιμες Καθημερινά Ώρες: Πρωινές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνα 2445350404, 2445350405, 2445350407
Δικτυακός τόπος www.dimosargitheas.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

 • Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 27, Καρδίτσα. Αρμόδιοι: Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Έφη Στρακατσάλου. Ημέρες: Εργάσιμες Καθημερινά Ώρες: 17:00-20:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνα 2441101485 και 6945146226
email: triteknoi_karditsa@yahoo.gr

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους ότι δεν επιτρέπεται η δημόσια ανακοίνωση των ονομάτων των Ωφελουμένων (εγκριθεισών και απορριπτικών αιτήσεων).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ:
Πίνακας Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Καρδίτσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ