Απολογισμός δράσης τριμήνου Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ

31/12/2018
image_print

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (1/09/2018 ΕΩΣ 30/11/2018)

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας καθώς και το Παράρτημα  Ρομά λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και εποπτεύονται από αυτή. Φορέας υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι:

Το τρίμηνο λειτουργίας (01/09/2018 έως 30/011/2018) συνολικά το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά  διεκπεραίωσε 3010 αιτήματα πολιτών.

Αναλυτικά:

Το κέντρο κοινότητας διεκπεραίωσε 1444 αιτήματα του εκ των οποίων τα 843 αφορούσαν άνδρες και τα 601 γυναίκες, ενώ το  Παράρτημα Ρομά διεκπεραίωσε 464 αιτήματα του ωφελούμενου πληθυσμού Ρομά εκ των οποίων τα 177 αφορούσαν άνδρες και τα 287 γυναίκες

Στο τρίμηνο αναφοράς έγιναν 54 παραπομπές σε άλλες κοινωνικές δομές από τις οποίες  40 από το Κέντρο Κοινότητας και 14 από το Παράρτημα Ρομά.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης και δικτύωσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση, το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου μας πραγματοποίησε συνολικά 13 συναντήσεις. Σκοπός των συγκεκριμένων συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για το έργο του Κέντρου Κοινότητας καθώς και η δημιουργία κλίματος συνεργασίας με στόχο τη συλλογική και συντονισμένη αντιμετώπιση στα αιτήματα των πολιτών.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ήταν: