Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

12/08/2014
image_print

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014

Από το Δήμο Καρδίτσας ενημερώνονται οι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών οτι οι άδειές τους λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014.

 Για την ανανέωση των αδειών τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου από 03/11/2014 έως και 21/11/2014.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν σύμωνα και  με την υπ' αριθμ. 390/30-07-2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι: