23/09/2020

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση

image_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση.

Σχετικά έγγραφα