25/06/2021

Ανακοίνωση για την την πρόσληψη είκοσι τριών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

image_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι τριών (23) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28.06.2021 μέχρι και 02.07.2021. 

Σχετικά έγγραφα