30/03/2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ενημέρωση και συζήτηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
    (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ιω. Ντελής)