1

8η Πρόσκληση Δ.Σ. – Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 – ώρα 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ενημέρωση και συζήτηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
    (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ιω. Ντελής)