06/02/2014
image_print

 

Πρακτικό ματαίωσης 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Η προγραμματισθείσα για σήμερα 10-2-2014 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ματαιώνεται λόγω έλλειψης του απαιτούμενου για την απαρτία αριθμού μελών, ήτοι πέντε μέλη. Ειδικότερα, κατά την προκαθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης (10.00 π.μ) παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Παπαγεωργίου και τα τακτικά μέλη αυτής, κ.κ Σωτήριος Γούλας και Φίλιππος Κωτούλας, ήτοι τρία μέλη, απόντων των λοιπών τακτικών και αναπληρωματικών μελών.

          Το παρόν συντάσσεται αυθημερόν για ενημέρωση του αρχείου πρακτικών και αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2014


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής Δημάρχου έτους 2014 και ορισμός υπολόγου (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για χορήγηση αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας (Βλάχος Κων.) (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για επιστροφή ποσού από πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου (Γιαννουσάς Παν.) (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για επιστροφή ποσού στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από ενοίκιο δημοτικού ακινήτου (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας και ονοματοδοσίας (εισ.: Δημ. Κωστάκης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για προμήθειες του τμήματος Μηχανοργάνωσης σε εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2014 (εισ.: Δημ. Κωστάκης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αμοιβές ληξιάρχου και πρακτικογράφων έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για έξοδα δημοσιεύσεων – προκηρύξεων έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εισφορά υπέρ Συνδέσμων Ύδρευσης έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.Κ έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για οφειλή από κατανάλωση νερού Δ.Δ Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για έξοδα παράστασης αιρετών και εργοδοτικές εισφορές έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα αιρετών και υπαλλήλων έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για μισθώματα κτιρίων έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για δαπάνες κοινοχρήστων έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για λοιπά ασφάλιστρα έτους 2014 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για τόκους χρεωλύσια, φόρους, εισφορές και συναφείς πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2014  (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για τόκους και δικαστική δαπάνη σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής (Υπεραστικό ΚΤΕΛ) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για τόκους και δικαστική δαπάνη σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής (ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για τόκους και δικαστική δαπάνη σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής (CARPARI Α.Ε) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων έτους 2014 (εισ.: Γ. Αγγέλου)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων έτους 2014 (εισ.: Γ. Αγγέλου)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014 (εισ.: Γ. Αγγέλου)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  γραφικής ύλης – ειδών γραφείου για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για προμήθεια χαρτιού Α4 – Α3 – Α5  χαρτιού σχεδιάσεως & μηχ. χαρτιού του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες επίδοσης δικαστικών εγγράφων Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2014 (28/80) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων για το έτος 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αμοιβή σεκιούριτυ για τη φύλαξη του Ξενώνα Μητρόπολης (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων  έτους 2014. (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων έτους 2014. (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων έτους 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης έτους 2014. (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανοργάνωσης έτους 2014. (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια  αναλωσίμων μηχανοργάνωσης έτους 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καθαριστικών έτους 2014. (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια καθαριστικών έτους 2014. (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια  καθαριστικών έτους 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανακαθορισμό των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Αρτεσιανού (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Μακρυχωρίου (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)