ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

24413 5252024413 52518f.nterekas@dimoskarditsas.gov.gr ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ