ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

24413 5251424413 52518f.nterekas@dimoskarditsas.gov.gr ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ