Ξεκινούν εργασίες αναβάθμισης της παιδικής χαράς του Παυσιλύπου

12/02/2015
image_print

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκο η σύμβαση του έργου που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 4 μήνες

Την σύμβαση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ» που αναμένεται να βελτιώσει συνολικά τον εξοπλισμό, τις συνθήκες ασφαλείας και την λειτουργικότητα του μεγαλύτερου, κεντρικότερου και πιο πολυσύχναστου χώρου δραστηριότητας των παιδιών στην πόλη, υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 140.000 €, δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με βάση τη μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στην σύνταξη της μελέτης λήφθησαν υπόψη τα νέα δεδομένα που υπεισέρχονται στον σχεδιασμό των παιδικών χαρών (περίφραξη, αστικού εξοπλισμού, φωτισμού, χρήση από ΑΜΕΑ, κλπ) με στόχο την πιστοποίηση της παιδικής χαράς στο πάρκο ¨Παυσίλυπο¨ και συμπεριλαμβάνει όλα τα νέα δεδομένα και ταυτόχρονα  διερευνά πρωτότυπες ιδέες και λύσεις.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :

Ειδικότερα προβλέπεται :

Θα αφαιρεθούν τα υφιστάμενα όργανα παιδικής χαράς που δεν πιστοποιούνται, καθώς και όλα τα στοιχεία εξοπλισμού, όπως παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, βρύση κ.λ.π. τα οποία είναι επικίνδυνα για τους χρήστες.

Θα γίνει επίσης και η αποξήλωση όλων των στηριγμάτων, σκυροδεμάτων-πλακοστρώσεων, των βάσεων των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού.

Θα τοποθετηθούν νέα πιστοποιημένα όργανα παιδικής χαράς, βάσει του άρθρου 5 της 28492/2009 Υπουργικής απόφασης (τα νέα όργανα θα φέρουν πιστοποίηση, πινακίδα οργάνου, εγχειρίδιο οδηγιών κλπ.), ενώ προβλέπονται και θέσεις ΑΜΕΑ σε διάφορα όργανα, τα οποία επίσης θα φέρουν βεβαίωση του κατασκευαστή ότι είναι κατάλληλα για ΑΜΕΑ.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπου υπάρχουν σχετικά καινούργια όργανα και σε καλή κατάσταση, ο ανάδοχος θα πρέπει να τα συντηρήσει σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους ή τις παρατηρήσεις του διαπιστευμένου φορέα για την πιστοποίηση των οργάνων.

Για κάθε όργανο παιδικής χαράς ορίζεται περιοχή ασφαλείας, όπου θα διαμορφωθεί με άμμο ποταμού (σκάμμα με άμμο ποταμού σε στρώση πάχους τουλάχιστον 30~40εκ., ανάλογα με το ύψος πτώσης του κάθε οργάνου), ή ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, όπως θα ορίσει η Δ/νουσα Υπηρεσία.

Θα τοποθετηθεί νέος αστικός εξοπλισμός, όπως καθίσματα για τους συνοδούς, κάδοι απορριμμάτων κλπ, ενώ προβλέπεται συντήρηση του υφιστάμενου κοινόχρηστου εξοπλισμού. Επιπροσθέτως θα τοποθετηθεί κιόσκι για την προστασία από τον ήλιο και την βροχή.

Θα τοποθετηθεί μεταλλική περίφραξη και πόρτες πρόσβασης, καθώς και  κατάλληλη πληροφοριακή πινακίδα, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της παιδικής χαράς, θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση και όλα τα οριζόμενα στην 28492/2009 Υπουργική Απόφαση.

Θα γίνει  τέλος ενίσχυση του υφιστάμενου φωτισμού με τοποθέτηση  διακοσμητικών φωτιστικών  σε ιστούς ύψους 5μ.

H συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 4 μήνες, ωστόσο ο Δήμαρχος επέστησε την προσοχή να σμικρυνθεί ο χρόνος των εργασιών, ώστε να μην στερηθούν τα παιδιά για πολύ χρόνο την παιδική χαρά. Οι εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας υποσχέθηκαν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη μείωση το χρόνου ολοκλήρωσης του έργου.