Ξεκινά σύντομα το πρόγραμμα συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο Καρδίτσας

23/02/2022
image_print

Β. Τσιάκος: Δίνουμε λύσεις σε κτιριακά ζητήματα σχολικών κτιρίων του Δήμου μας

Ένα εκτεταμένο έργο συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων και σχολικών κτιρίων στα όρια του Δήμου προωθεί η Δημοτική αρχή Καρδίτσας. Τους όρους διακήρυξης κατασκευής του έργου ενέκρινε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για παρεμβάσεις βελτίωσης κτιρίων και αύλειων χώρων των σχολείων με συνολικό προϋπολογισμό 748.000 ευρώ.

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου

Με αφορμή την έκκριση των όρων διακήρυξης του έργου ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Προχωρούμε άμεσα σε μια εργολαβία η οποία θα δώσει λύσεις σε κτιριακά ζητήματα σε σχολικά κτίρια του Δήμου μας. Οι παρεμβάσεις μας είναι συνεχείς και σε πολλά επίπεδα με στόχο να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την σχολική κοινότητα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία καθώς αφορά ένα από τα πιο δυναμικά και ελπιδοφόρα τμήματα της κοινωνίας».

Τι προβλέπει το έργο

Τόπος εκτέλεσης

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1οΔημοτικό (κλειστό γυμναστήριο) – 6oΔημoτικό – 7o Δημοτικό – 3o & 13o Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Καρδίτσας – Δημοτικό Μητρόπολης – Δημοτικό Παλαιοκκλησίου – 10ο Δημοτικό. ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Μουσικό Γυμνάσιο. ΛΥΚΕΙΑ: Εργαστηριακό Κέντρο Καρδίτσας – 5ο ΓΕΛ.

Ειδικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής:

Συντήρηση κτιρίων

– Αποκατάσταση οροφής αιθουσών σε παλαιά διδακτήρια τα οποία διαθέτουν παλαιού τύπου οροφή με καλαμωτή.

– Σποραδική συντήρηση σε εγκαταστάσεις Αποχέτευσης, Ηλεκτρικές, Θέρμανσης, ύδρευσης.

– Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές σε χώρους wc, για λόγους υγιεινής και καθαριότητας, σε διδακτήρια τα οποία είναι παλαιά και οι εγκαταστάσεις τους παρουσιάζουν βλάβες και είναι μη λειτουργικές ,με επισκευή-αντικατάσταση πλακιδίων, είδών υγιεινής, υδραυλικών, κ.λ.π.

– Εργασίες μόνωσης έναντι υγρασίας σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδεμάτων και τοίχων.

– Σποραδική αντικατάσταση φθαρμένων υαλοπινάκων και ακατάλληλων κουφωμάτων.

– Επισκευή ξύλινης στέγης χωρίς χρήση ικριωμάτων σε σχολικές μονάδες, για αποφυγή εισροής υδάτων και υγρασίας εντός των διδακτηρίων

– Επισκευή– αποκατάσταση επικεράμωσης, σε σημεία όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές.

– Επισκευή-αντικατάσταση Υδρορροών

– Ράμπες ΑΜΕΑ

Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου και αθλητικών εγκαταστάσεων

– Τοποθέτηση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε χώρους αθλοπαιδιών στις σχολικές μονάδες που παρουσιάζονται προβλήματα. Πολλοί χώροι αθλοπαιδιών έχουν κατασκευασθεί από εικοσιπενταετίας και πλέον και παρουσιάζουν φθορές στον τάπητα συγκεντρώνοντας στάσιμα ύδατα μετά από κάθε βροχόπτωση. Προβλέπεται να στρωθεί μια στρώση ασφαλτοτάπητα στον οποίο θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις απορροής.

– Ανακατασκευή αύλειων χώρων και διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για την απορροή των επιφανειακών υδάτων με παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής (3o&13oΔημοτικό Καρδίτσας)

– Συνθετικός χλοοτάπητας πάχους 5mm επιφάνειας 1215 m2 για τμήμα του αύλειου χώρου του 3ου και 13ου Δημοτικού

– Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5cm για επιφάνεια τεσσάρων γηπέδων μπάσκετ (525x4) 2100 μ2

– Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5cm για τμήμα του αύλειου χώρου του 3ου και 13ου Δημοτικού επιφάνειας 1500 μ2 .

Αύλειος χώρος 3ου & 13ου Δημοτικού

Αναλυτικότερα οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν στον αύλειο χώρο του ανωτέρω σχολείου είναι οι εξής:

– Αποξήλωση του υφιστάμενου τάπητα και των τσιμεντοστρώσεων

– Καθαρισμός της επιφάνειας σε βάθος 15 εκ. και διαμόρφωση κλίσεων αρχική.

– Κατασκευή βάσης μεταβλητού πάχους (μέσου 10 εκ.) με υλικό 3Α για την τελική διαμόρφωση των κλίσεων προς τις πλευρές της αυλής.

– Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 5 cm σε επιφάνεια 1500 μ2

– Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα σε επιφάνεια 1215 μ2 εκτός αυτής του ασφαλτικού.

– Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων εσωτερικά της περίφραξης στην περίμετρο, με τσμιμεντοσωλήνα Φ30. Ο τσιμεντοσωλήνας θα κατασκευασθεί με την κατάλληλη κατά μήκος κλίση για την απορροή των υδάτων και θα καταλήγει στα πλησιέστερα φρεάτια ή αγωγό αποχέτευσης ομβρίων του δήμου.

– Κατά μήκος του τσιμεντοσωλήνα και ανά 30μ θα κατασκευασθούν φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία μέσω των κλίσεων οι οποίες επιμελώς θα έχουν δοθεί θα συγκεντρώνουν τα απορρέοντα ύδατα του περιβάλλοντα χώρου. Όπου υπάρχει δυσκολία στη διαμόρφωση των κλίσεων (λόγω και των υφισταμένων κτισμάτων) και υπάρχει πιθανότητα τα επιφανειακώς ρέοντα ύδατα να μην οδηγούνται στα φρεάτια υδροσυλλογής θα τοποθετηθούν διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες Φ30 οι οποίοι θα περιβάλλονται εξωτερικά με φίλτρο στραγγιστηρίου από διαβαθμισμένα αδρανή, ώστε να αποφευχθεί η εκδοχή δημιουργίας στάσιμων υδάτων.